Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Tenslotte...

De Stichting realiseert zich terdege dat het niet zinvol is om telkens opnieuw onderzoekingen uit te voeren en daaraan middelen te spenderen, die elders beter zouden kunnen worden ingezet. Dat betekent, dat de stichting bij het ten uitvoer brengen van haar doelstelling tracht zoveel mogelijk gebruik te maken van allerhande rapportages en studies, die het licht reeds zagen. Zo zijn er studies beschikbaar met betrekking tot de landfill op Lagoen (Bureau Haskonings, Nijmegen), een conceptstudie Hergebruik Afval op Bonaire (Selibon, mevrouw Ine Wilms) en vele andere waardevolle documenten, waaruit de Stichting veel informatie en kennis kan putten. Daarnaast onderhoudt de Stichting contacten met Maltha Glas (Heiningen, Nederland), de Technische Universiteit Delft (Delft, Nederland), de Technische Universiteit Twente (Enschede, Nederland) het Ingenieurs- en Adviesbureau Boorsma (Drachten, Nederland) en diverse andere instanties en personen, die een waardevolle toevoeging aan de Stichting zouden kunnen doen.

Juli 2005,

Otto K.P. Bartels
Consultant
Bonaire N.A.