Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Bouw- en sloopafval

Met name hout kan, zoals bovengenoemd worden hergebruikt. Daarnaast bestaat bouw- en sloopafval in grote mate uit beton-, cement- en metaalfracties. Middels crushen en scheiden kunnen deze fracties worden gesepareerd. Gecrushed beton en cement kan zondermeer op Bonaire worden hergebruikt voor de vervaardiging van nieuw beton, als vulmiddel voor funderingen en als fundering onder wegen.

Aan de Stichting is reeds advies gevraagd omtrent het opruimen en bouwrijp maken van de terreinen die bekend zijn onder de naam Sunset Beach Hotel.