Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Outillage en techniek

Outillage is bij vele recycleactiviteiten van vitaal belang. Niet alleen de keuze van de juiste machine is zeer belangrijk, ook de mogelijke exploitatie daarvan en een eventuele alternatieve aanwending op Bonaire kan cruciaal zijn. In het algemeen kan worden gesteld, dat machinerie en apparatuur in deze branche forse investeringen vergt. Zo fors, dat vele van dergelijke apparaten eenvoudigweg binnen de kleine schaal van Bonaire niet exploitabel te maken zijn. Kan de betreffende apparatuur ook op een andere wijze worden ingezet, dan zou dat de exploitatie ervan kunnen verlichten.

Voor wat betreft de techniek zij nog vermeld, dat ons eiland beschikt over een aantal uitstekende monteurs. Ook een professionele constructiewerkplaats is voor handen. Echter voor onderhoud en reparatie van hightech schakelingen en andere digitale aansturingtechnologie zal moeten worden uitgekeken buiten de grenzen van ons eiland. Daarbij dient nog te worden vermeld, dat dergelijke specialistische onderdelen in ons zoute en warme klimaat onevenredig veel te lijden hebben. Apparatuur, uitgerust met dergelijke hightech componenten zouden gauw voor problemen in de uitvoering kunnen zorgen en zouden moeten worden vermeden bij de investering in recyclingplannen.