Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Missie

De missie van de stichting luidt:

Het op moderne en verantwoorde wijze omgaan met en hergebruiken van afvalstoffen in de breedste zin, gerelateerd aan de schaalgrootte van Bonaire, daarbij zo veel mogelijk gebruik makend van moderne technieken en inzichten en gesteund door een breed maatschappelijk draagvlak.