Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Communicatie en promotie

Communicatie is een wel zeer belangrijk middel om de diverse doelgroepen te bereiken. Bij ieder deelplan zal dienen te worden bezien welke media daarop het beste van toepassing zijn en op welke wijze communicatiemiddelen dienen te worden aangewend om de prospects te bereiken. Het moge duidelijk zijn, dat voor de benadering van de doelgroepen voor bijvoorbeeld glasrecycling wellicht geheel andere communicatiemiddelen benodigd zijn dan voor de benadering van de doelgroepen voor een recycleprogramma voor bouw- en sloopafval.

de Stichting is voornemens zich telkens te bedienen van professionele ondersteuning bij het opstellen van communicatie- en promotieplannen, conform de wijze waarop dat in het plan "Separa Bo Glas"al van toepassing.

Ook geeft een goed communicatie- en promotieplan inzicht in de kosten, die gemoeid zijn met het in d markt zetten en houden van het plan, middels een daarin opgenomen middelenmatrix.