Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Bestuur / management

Het bestuur van de stichting is samengesteld conform de wijze, waarop dit is aangegeven in de oprichtingsakte. De structuur zou kunnen worden angemerkt als een standaardstructuur, zoals die in het algemeen bij stichtingen wordt gehanteerd.

Direct onder het bestuur werd door de Stichting een projectmanager aangesteld, die fysiek uitvoering geeft aan de plannen en voorstellen creëert voor nieuwe initiatieven van de Stichting. De projectmanager rapporteert direct aan het bestuur.

Medewerkers

De Stichting heeft voor alsnog geen functionarissen in dienst of op andere wijze onder contract en daarvoor zijn voor de nabije toekomst nog geen plannen. Voor diensten van derden wordt op basis van facturen afgerekend.