Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Indeling materialen

Zoals uit de doelstelling van de Stichting is op te maken, bestaat de stroom afvalstoffen uit een drietal hoofdgroepen, te weten huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en overige afvalstoffen.

Binnen elke categorie bevinden zich vele afvalstoffen die in aanmerking komen of zouden kunnen komen voor recycling en/of hergebruik. De Stichting heeft diverse plannen voor volgende projecten, echter gezien de omvang van de branche is een plenaire aanpak niet mogelijk en is gekozen voor een programmatische aanpak bestaande uit deelplannen. De Stichting heeft gekozen voor het opstellen van een recycleprogramma, dat zodanig kan worden gebruikt, dat ieder deelplan daarvan op zichzelf kan worden uitgevoerd, echter ook de gecombineerde uitvoering van twee of meer deelplannen behoort tot de mogelijkheden.