0Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Glas


Laatste nieuws:

16 september 2005- officiele ingebruikname van de eerste glasbak bij City Café » klik hier voor meer informatie


Glas werd als eerste project gekozen. Het project doet tevens dienst als pilotproject voor vervolgprojecten. Het pilotproject geeft de Stichting inzicht in de wijze, waarop de gehele gemeenschap tegenover recycling staat en doet ervaring op met de organisatie en uitvoering van een dergelijk plan.

De keuze is op glas gevallen omdat glas een allerdaags materiaal is, waarmede een ieder, jong of oud, beroepsmatig of in de privé-sfeer, vele malen daags te maken heeft.

Binnen het deelplan glas, dat onder de slogan "Separa Bo Glas"(Papiamento voor "Houd Uw Glas Apart" aan de doelgroepen zal worden gepresenteerd, is reeds veel werk verzet. De onderzoeksfase is afgerond, het communicatie- en promotieplan is gereed en er is dekking voor de gecalculeerde kosten en investeringen.

Het plan zal in 3 fases worden uitgevoerd. Eerst wordt het bedrijfsleven, met name de grootste producent, de Horeca, bewerkt. Vervolgens zal de jeugd worden benaderd middels een lesprogramma op de scholen, waarna de benadering van de huishoudens volgt.

Thans staat de Stichting op het punt met de uitzetting van de eerste inzamelingsmiddelen over te gaan.

Voor de voorbereiding en de uitvoering van het plan is de Stichting samenwerkingsverbanden aangegaan met de Stichting Tene Boneiru Limpi (Papiamentu voor Houd Bonaire Schoon), het eilandreinigingsbedrijf Selibon en Natuur- en Milieueducatie, een onderdeel van Stichting Nationale Parken (Stinapa).

« flessen

« glaschips