Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Contact

Stichting Recycling Bonaire
Contactpersoon: Otto Bartels
Kaya Onix 3
Santa Barbara, Bonaire, NA
Telefoon: 717-6315

E-mail: info@recyclingbonaire.com