Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Autowrakken

Ieder jaar worden er weer nieuwe auto's naar Bonaire aangevoerd. Iedere nieuwe auto is het wrak van de toekomst. Het is niet de vraag of de auto aan het afval moet worden toegevoegd, het is slechts de vraag wanneer zulks geschiedt. Momenteel worden er zo'n 250 wrakken per jaar aan de oude voorraad toegevoegd.

De mogelijkheid van slopen van autowrakken zal worden overwogen, waarbij de werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd binnen exploitaties in de SME-sector (Small and micro entrepreneurs). Deze werkzaamheden zouden kunnen bestaan uit het verwijderen en veiligstellen van milieu-onvriendelijke stoffen als oliën en overige vloeistoffen, het scheiden van glas, kunststoffen en metalen het verwijderen en opslaan van her te gebruiken onderdelen en de verkoop daarvan en de centrale opslag van de resterende materialen.

Te dien einde zal het Centrum Kleinbedrijf Bonaire CKB worden benaderd voor advies en samenwerking.

In de ons omringende landen kunnen de ontstane resten van de autowrakken verder worden verwerkt en hergebruikt.