Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Compost

Een voorbeeld: indien bij de horecabedrijven glas wordt gescheiden van de totale afvalproductie blijft er - met name in de restaurant- en cafebedrijven - voor een groot deel composteerbaar materiaal over (etensresten, keukenresten). Dit materiaal, vermeerderd met een voor de schaalgrootte van Bonaire aanmerkelijke hoeveelheid snoeiafval en overig tuinafval, eventueel te vermeerderen met resthout en andere composteerbare producten, zou een basis kunnen vormen voor compostproductie, wat weer op het eiland in tuinen en in de agricultuur zijn weg zou kunnen vinden.