Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Papier

Papier en karton zijn op diverse manieren te hergebruiken. Momenteel zijn er voor hergebruik daarvan op het eiland nog geen mogelijkheden. De Stichting zal in toekomstige onderzoeken zeker aandacht aan papier en karton besteden. Wellicht zijn ook hier mogelijkheden binnen de SME-sector.