Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Hout

Hout is een zeer goed her te gebruiken materiaal. Afhankelijk van de soort en de mate van vroegere behandeling kan gedacht worden aan hergebruik binnen de papierindustrie en de bouw en bouwmaterialenbranche, compostering, de houtskoolfabricage en als energieleverancier.