Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Welkom op de website van de Stichting Recycling Bonaire!

Bonaire is één van de schoonste, zo niet het schoonste eiland in de ruime regio. De afvalstromen op Bonaire zijn in goede banen geleid. In plaats van, zoals als dat vroeger ging, het afval in zee te storten, wordt dat thans op een moderne wijze ingezameld en op een landfill gestort.

Uit onderzoek is gebleken, dat vele van de afvalstoffen zich, ondanks de kleine schaal van ons eiland, goed lenen voor recycling.

Om recycling daadwerkelijk van de grond te krijgen op ons eiland, werd langs de weg van het private initiatief de Stichting Recycling Bonaire opgericht. De stichting stelt zich ten doel om zich op professionele wijze te gaan bezighouden met recyclingprogramma's.

Er zijn diverse argumenten aan te geven waarom recycling voor Bonaire een zinvol initiatief is.

1. Recycling is een moderne manier om waardevolle afvalbestanddelen te hergebruiken, waardoor het stortvolume af zal nemen.

2. Recycling zal de behoefte aan het gebruik van locale grondstoffenbronnen verminderen.

3. Recycling zal werkgelegenheid scheppen.

Daarbij komt, dat toerisme onze hoofdbron van inkomsten is. Uit interviews is komen vast te staan, dat het de gasten van ons eiland telkens tegen de borst stuit, dat zij bijvoorbeeld hun flessen en potten niet gescheiden kunnen aanleveren. In de landen van herkomst is gescheiden inzameling van vele afvalstoffen nagenoeg altijd de normaalste zaak van de wereld. Recycling is daarmee een positief communicatiemiddel geworden in de toeristische branche.